Small main slider(Vi)

Trung tâm TM và Nhà ở hỗn hợp phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Dự án: Trung tâm thương mại và Nhà ở hỗn hợp phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Địa điểm: Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BQL REAL 

Nội dung thi công: Thi công cọc khoan nhồi, xây thô, hoàn thiện và cơ điện 

Giá trị:

 - Gói cọc:  10.000.000.000 VND 

 - Xây thô và hoàn thiện: 79.315.000.000 VND

 - Thi công cơ điện: 35.775.909 VNĐ   

Thời gian: 4/2019 - 08/2020