Small main slider(Vi)

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 2024

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng   

HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng thông báo/ mời/ gửi tới Quý cổ đông về việc: Chốt danh sách cổ đông và Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 Thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 1 Đơn nguyên A, Toà nhà LICOGI13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 01/03/2024 (xem trên website: licogi13fc.com.vn) hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật đã gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu số 1 kèm Thông báo này).

4. Chương trình/ Nội dung đại hội: Chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

5. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024: Quý cổ đông xem tại website Công ty sau ngày 25/03/2024.    Website: licogi13fc.com.vn

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông lập theo mẫu số 1 đã đóng dấu treo của Công ty sau đó fax hoặc scan, chụp ảnh bản đăng ký có dấu treo gửi vào mail licogi13fc@gmail.com hoặc xác nhận tham dự từ số điện thoại đã đăng ký đến sốđiện thoại0988 670 068 hoặc gửi trực tiếp đến trước 17h00 ngày 26/03/2024 theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3553 7509               Fax: 024 3553 7510

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo này, CCCD và Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự (nếu chưa gửi bản gốc tới LICOGI13-FC). Mọi thắc mắc của Cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Việt theo số điện thoại 0988 670 068.

Trân trọng kính báo !

      Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

          T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                   CHỦ TỊCH

             Nguyễn Văn Toản

                     (Đã ký)