Small main slider(Vi)

Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ III

Ngày 11/04/2014 Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn và hội nghị người lao động lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2016
Dự đại hội có ông Phạm Đình Diệp - Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 13; ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty; Ông Nguyễn Văn Toản - Bí thư chi bộ, Tổng Giám Đốc công ty và các đại biểu triệu tập.
Đại hội đã được nghe báo cáo của BCH về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014-2016, các đại biểu cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến về vai trò của công đoàn trong công tác điều hành, sản xuất kinh doanh tại công ty.
 
Hình 1. Báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2014-2016 gồm:
1. Đồng chí Lại Văn Mạc
2. Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến
3. Đồng chí Nguyễn Quang Việt
4. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn
5. Đồng chí Dương Trọng Quang
 
Hình 2. Các cán bộ công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội 
 Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội công đoàn Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng lần thứ III như sau:
1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên tới từng đoàn viên Công đoàn để tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm túc.
2. Tích cự hơn nữa vào việc tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyề và lợi ích chính đáng của người lao động.
3. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua trong CBCNV - LĐ cả về nội dung lẫn hình thức. Công tác thi đua thường xuyên, sâu rộng, hình thức đa dạng phong phú, thu hút đông đảo CBCNV-LĐ tham gia. Khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình hăng say lao động sản xuất, phát huy sáng kiến sáng tạo, vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoạt động nữ công cần phong phú, có hiệu quả thiết thực.