Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội

Dự án: Nhà ở xã hội tại Lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4, 5.B5 Khu tái định cư Đông Hội

Địa điểm: Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội

Đơn vị ký HĐ: Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1

Khối lượng : Cọc KN D1500: 300 cọcm, D800mm: 104 cọc

Giá trị: 73.293.162.424 VND

Thời gian: 12/2016 - 3/2017