Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi Cầu Vĩnh Thịnh - Sơn Tây

Dự án: Cầu Vĩnh Thịnh

Địa điểm: Quốc lộ 2C - Sơn Tây

Đơn vị Ký hợp đồng: Công ty đầu tư xây lắp dầu khí Hoà Bình (PVC5) và Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hồng Hà

Hạng mục: Cọc khoan nhồi D1500

Khối lượng: Cọc khoan nhồi D1500: 3.800m (Từ trụ 20 đến 30 và Từ 71-79)

Giá trị: 15.000.000.000 VND

Thời gian: 5/2012 - 10/2012