Small main slider(Vi)

Chung cư thương mại 25 tầng - VCI tower tại TP Vĩnh Yên

Dự án: Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, Tp. Vĩnh Yên

Công trình: Chung cư thương mại 25 tầng - VCI tower

Địa điểm: Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, Tp. Vĩnh Yên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư VCI

Nội dung thi công: Thi công phần ngầm, phần thân và hoàn thiện

Giá trị: 271.079.878.000 VNĐ

Thời gian: 03/2020 - 06/2021