Small main slider(Vi)

Chứng chỉ chất lượng thi công của GAMUDA - MALAYSIA

Cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13FC đã hoàn thành thi công công tác đóng cọc của dự án Nhà máy xử lý nước thải và các hạng mục khác thuộc dự án phát triển công viên Yên Sở  - Hoàng Mai - Hà Nội với hơn 3600 tim cọc (khoảng 141km cọc) đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao.

Ghi nhận nỗ lực cố gắng và công nhận chất lượng thi công của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LICOGI13FC, Công ty TNHH GAMUDA ENGINEERING thuộc tập đoàn GAMUDALAND - Malaysia đã tặng công ty cổ phần LICOGI13FC chứng chỉ hoàn thành dự án với nội dung cu thể như sau: