Small main slider

Xây dựng nhà máy Neweb Việt Nam giai đoạn 2 - Duy Tiên - Hà Nam

Dự án: Nhà máy Neweb Viet Nam

Nội dung: Xây dựng nhà xưởng F3, F4, C2,GR2,TL3,TL4 ( công trình xây dựng và cọc móng) giai đoạn 2.

Địa điểm: Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Thời gian: 04/2023 - 03/2024