Small main slider

Nhà ở dành cho công nhân – KĐTM Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Dự án: Nhà ở xã hội dành cho công nhân 

Địa điểm: Thị trấn Nếnh - huyện Việt Yên, Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang, Liên danh Công ty CP Khu CN Sài Gòn - Hải Phòng & Công ty CP đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang

Nội dung thi công: Thiết kế, mua sắm thiết bị và Thi công xây lắp toà CT 1.1, CT1.2, CT1.3, CT1.4, CT1.5

Giá trị: 929.887.000.000 VNĐ

Thời gian: 10/2021 - 12/2024