Small main slider

Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside - Đà Nẵng

Dự án: Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside

Địa điểm: P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Sài Gòn

Nội dung thi công: Cọc khoan nhồi đại trà, thi công kết cấu, hoàn thiện CT3, CT4, CT5, CT6

Thời gian: 03/2021 - 03/2024