Small main slider

Nhà ở cho CBCNV Thông tấn xã Việt Nam - Hoàng Mai - Hà Nội

Dự án: Nhà ở cho CBCNV Thông tấn xã Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7

Địa điểm: Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ - Hoàng Mai - Hà Nội

Nội dung; Thi công cọc khoan nhồi, móng, tầng hầm, xây thô và hoàn thiện CT1A,B,C

Giá trị gói cọc: 56.000.000.000 VNĐ

Giá trị móng và tầng hầm: 63.600.000.000 VNĐ

Giá trị xây thô: 83.251.000.000.000 VNĐ

Giá trị gói hoàn thiện: 135.000.000.000 VNĐ

Thời gian: 6/2015-10/2017