Small main slider(Vi)

Nhà ở CBCV cao cấp đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội - KĐT Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội

 Dự án: Xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7

Khối lượng:

- Khoan cọc nhồi D1200mm: 12.000m

- Ép cọc 350x350mm: 5.000m

- Tầng hầm: 01 tầng

Giá trị hợp đồng: 110.000.000.000 VND

Thời gian thi công: 3/2011 - 2/2012 

HÌNH ẢNH THI CÔNG