Small main slider(Vi)

Khu du lịch cao cấp Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh

Dự án: Khu Du lịch cao cấp Trà Cổ 

Địa điểm: Phường Trà Cổ - TP Móng Cái - Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung Chính và Công ty cổ phần LICOGI13

Hạng mục: Thi công hạ tầng, phần thô và hoàn thiện.

Giá trị: 2.500 tỷ VND

Thời gian: 7/2018 - 5/2021