Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi, tường vây Tổ hợp nhà để bán kết hợp văn phòng & Dịch vụ thương mại VIWASEEN

Dự án: Xây dựng tổ hợp nhà để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại

Địa điểm: xã Trung Văn - Từ Liêm và phường Nhân Chính - Thanh Xuân- Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư nước và môi trường- VIWASEEN

Nhà thầu: Liên danh LICOGI13FC-HANDICO22

Giá trị hợp đồng: 104.938.000.000 đồng

Thời gian thi công: 20/4/2011- 20/4/2012