Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi, móng, tầng hầm nhà ở cho CBCNV viện bỏng Lê Hữu Trác - Học viện quân y

Dự án: Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Viện bỏng Lê Hữu Trác - Học viện quân y

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

Địa chỉ: Thôn Tân Xá- Tân Triều- Than Trì- Hà Nội

Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, kết cấu tầng hầm

Thời gian thi công: 7/2010 - 6/2011

Giá trị cọc khoan nhồi: 35.168.625.000 VNĐ

Giá trị móng và tầng hầm: 41.802.829.429 VNĐ