Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi FLC Hạ Long - Quảng Ninh

Dự án: Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS

Địa điểm: TP Hạ Long - Quảng Ninh

Nội dung: Thi công cọc khoan nhồi

Giá trị : 14.700.000.000 VNĐ

Thời gian: 04/2017-06/2017