Small main slider

Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM Summit building - 216 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Dự án: Nhà ở cao tầng kết hợp DVTM Summit building

Địa điểm: 216 Trần DUy Hưng - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội

Khối lượng: Cọc khoan nhồi D1500: 2.100m; D1200: 600m, D800: 50m

Tường vây: D800: 4200m3

Giá trị: Thi công cọc khoan nhồi và tường vây: 52.400.000.000 VND

            Thi công tầng hầm: 56.903.056.000 VND

Thời gian: 5/2017 - 3/2018