Small main slider(Vi)

Tường mềm chống thấm

     Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) được các đối tác khách hàng trong và ngoài nước biết đến là nhà thầu thi công xử lý nền móng chuyên nghiệp, sử dụng các phương pháp xử lý nền móng: Cọc xi măng đất, khoan cọc nhồi, cọc barrete, tường vây, đóng cọc, ép cọc, .. trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thuỷ lợi.

Với tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu tìm các giải pháp mới, LICOGI13-FC đã xử lý chống thấm đê quai thi công thân đập tràn của thuỷ điện bằng phương pháp tường mềm chống thấm (Tường xi măng trong đất)

Hình 1. Thi công tường mềm chống thấm thủy điện Buôn Tuasrah

 

Hình 2. Thi công tường mềm chống thấm thủy điện Hương Điền