Small main slider(Vi)

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 2022

THÔNG BÁO

 V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng thông báo/ mời/ gửi tới Quý cổ đông về việc: Chốt danh sách Cổ đông, Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

 1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 8h30 Thứ 6 ngày 08 tháng 04 năm 2022.

 2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng 1 Đơn nguyên A, Toà nhà LICOGI13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

 3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022 (xem chi tiết tại đây) hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật đã gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu số 1 kèm Thông báo này).

 4. Chương trình/ Nội dung đại hội : Đề nghị xem chi tiết tại đây.

 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026: Theo qui định tại hướng dẫn thủ tục ứng cử, đề cử (gửi kèm theo Thông báo này). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi hồ sơ gồm mẫu số 2, số 3, số 4 đến Công ty trước 17h00 ngày 03/04/2022. Chi tiết biểu mẫu số 2, số 3, số 4 tải về tại đây: Mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3

 6. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022: Quý cổ đông xem tại website Công ty sau ngày 03/04/2022.    Website: licogi13fc.com.vn

 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

 Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông lập theo mẫu số 1 đã đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp, fax hoặc scan, chụp ảnh bản đăng ký có dấu treo gửi vào mail licogi13fc@gmail.com hoặc qua đường bưu điện hoặc xác nhận tham dự từ số điện thoại đã đăng ký đến số0988 670 068 trước 17h00 ngày 03/04/2022 đến địa chỉ:

 - Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.

 - Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 - Điện thoại: 024 3553 7509                       Fax: 024 3553 7510

 Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo này và CMND/CCCD. Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự (nếu chưa gửi bản gốc tới LICOGI13-FC). Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Việt theo số 0988 670 068.

 Trân trọng kính báo !

 

                                                                                              Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

                                                                                                                                                            T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                            Chủ tịch
                                                                                                                                                                       BÙI ĐÌNH SƠN
                                                                                                                                                                              (Đã ký)