Small main slider(Vi)

Thông báo trả cổ tức 2018

 THÔNG BÁO 

V/v: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt  

 

 HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng

2. Trụ sở Công ty: Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, Đ. Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 24/6/2019.

7. Tỷ lệ thực hiện: 10 % (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

8. Thời gian thanh toán:  Bắt đầu từ ngày 15/9/2019.

9.Địa điểm thực hiện:

- Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3553 7509                      Fax: 024 3553 7510

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt (TP TCNS) theo số 0988 67 00 68/ 024.3553 7509 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào ngày làm việc.

(Danh sách chi tiết các cổ đông có quyền nhận cổ tức 2018 download tại đây) 

 Trân trọng kính báo !              

                                                                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                 LẠI VĂN MẠC

                                                                                                                                  (Đã ký)