Small main slider(Vi)

Thông báo Đại hội Cổ đông thường niên 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng

HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc: Chốt danh sách Cổ đông, Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 9h00 thứ 2 ngày 26 tháng 3 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI13, tầng 4, toà nhà LICOGI13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2018 (xem chi tiết theo tài liệu đính kèm tại đây) hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật đã gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu số 1 kèm Thông báo này).

4. Chương trình đại hội: Chi tiết sẽ được gửi tới các Quý vị cổ đông qua thư mời chính thức.

5. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018: Quý cổ đông xem tại đây

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông lập theo mẫu số 1 đã đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp, fax hoặc scan, chụp ảnh bản đăng ký có dấu treo gửi vào mail licogi13fc@gmail.com hoặc qua đường bưu điện hoặc xác nhận tham dự từ số điện thoại đã đăng ký đến số 0988670068 trước 17h00 ngày 22/3/2018 đến địa chỉ:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3553 7509                      Fax: 024 3553 7510

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo chính thức và CMND.

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Việt theo số 0988 67 00 68.

Trân trọng kính báo !

   Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

         T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

             BÙI ĐÌNH SƠN