Small main slider(Vi)

Chào bán cổ phiếu lẻ

THÔNG BÁO

V/v: Chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành tăng vốn từ 60 tỷ lên 105 tỷ đồng năm 2018

        HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Cán bộ công nhân viên Công ty, trong hệ thống LICOGI13 và đối tượng khác về việc đăng ký mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 105 tỷ đồng năm 2018 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

2. Trụ sở Công ty: Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, Đ. Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3.Điện thoại: 024 3553 7509              Fax: 024 3553 7510

4. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.652.169 cổ phiếu

5. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu; CBCNV Công ty, trong hệ thống LICOGI13 và đối tượng khác.

6. Giá chào bán:  10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Quy định thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu: từ 10/7/2018 đến 30/10/2018.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ 10/7/2018 đến 30/10/2018.

8. Các quy định liên quan khác: Theo phương án phát hành tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

9. Địa điểm thực hiện:

* Người đăng ký mua làm thủ tục mua theo mẫu đính kèm tại địa chỉ:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.

- Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Đóng tiền mua vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng.

- Số tài khoản: 2221 00000 18709.

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân.

- Nội dung nộp tiền: Họ và tên người mua ……. nộp tiền mua số lượng …. cổ phần Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.

(Ví dụ: Nguyễn Thị H nộp tiền mua số lượng 10.000 cổ phần Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng).

Người sở hữu chứng khoán, người mua đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dần/thẻ căn cước/giấy giới thiệu.

Mọi thắc mắc của Người mua xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt (TP TCNS) theo số 0988 67 00 68/ 024.3553 7509 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào các ngày làm việc.

Trân trọng thông báo !

                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                            LẠI VĂN MẠC

                                          (Đã ký)