Small main slider

Bored pile of VOV Me Tri building - Tu Liem - Ha Noi

Project:  CT1A, CT1B VOV Me Tri building - Tu Liem - Ha Noi

Location: Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

Employer: EMICO corporation (Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin)

Quantity: Bored pile  D800, D1000, D1200mm: 2.500m

Amount: VND 10.400.000.000

Period: 6/2010-7/2010